Resultats de la prova psicotèca per les dues places de vigilants municipals

  • Ajuntament de Viladrau - Resultats prova prsicotècnica per dues places de vigilants municipals

D’acord amb el que disposen les bases reguladores i convocatòria per a la selecció en règim funcionarial de dos vigilants municipals per l’Ajuntament de Viladrau.

Es fan públics els resultats obtinguts pels aspirants que s’han presentat a les proves psicotècniques celebrades el dia 21 de gener de 2021 i es convoca als aspirants que l'han superat a la prova física, que es celebrarà el dilluns dia 1 de febrer de 2021 a les 12:00h al Pavelló Municipal (Carrer Les Piscines, s/n) de Viladrau.

D’acord amb el que disposen les bases del procés de selecció, els aspirants hauran de portar un certificat mèdic expedit durant els tres mesos anteriors de la data de realització de la prova en el que es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme.

Número DNI Resultat
2051 ....181E APTE
2061 ....643S APTE
2055 ....249N APTE
2342 ....664D APTE
2297 ....817C APTE
2262 ....199F APTE
2084 ....510Q NO APTE
2337 ....788X NO APTE
2253 ....969H NO APTE
2255 ....194R NO APTE
2328 ....401C NO APTE
2106 ....729R NO APTE
1963 ....136V NO APTE
2048 ....444K NO APTE
2311 ....666B NO PRESENTAT