Resultat final de les proves per les dues places de vigilants municipals

  • Resultat final de les proves per les dues places de vigilants municipals

Es fan públics els resultats obtinguts pels aspirants que s'han presentat a les proves físiques celebrades el dia 1 de febrer de 2021.

Número Salt horitzontal Velocitat Força braç Resistència RESULTAT
2051 7 8 5 5 APTE (6,25)
2061 7 7 9 NP EXCLÒS
2055 10 9 5 3 APTE (6,75)
2342 6 5 8 2 APTE (5,25)
2297 7 9 7 7 APTE (7,50)
2262 10 8 5 3 APTE (6,50)

Havent-se valorat els mèrits del concurs, la puntuació final dels aspirants que han superat les proves, per ordre de puntuació, és el següent:

Número DNI PUNTUACIÓ
OPOSICIÓ
PUNTUACIÓ
CONCURS
TOTAL
2055 ....249N 45.00 0.80 45.80
2297 ....817C 32.75 2.20 34.95
2342 ....664D 29.25 4.05 33.30
2262 ....199F 29.25 0.00 29.25
2051 ....181E 27.75 0.00 27.75

D'acord amb el resultat, el tribunal proposa a l'Alcaldia el nomenament de funcionaris en pràctiques dels dos primers classifacts, quedant la resta en borsa de treball.