Comunicat referent a l’episodi d’escuma a la Riera Major el passat octubre de 2020

  • Ajuntament de Viladrau

S’han rebut els resultats de les analítiques que va realitzar l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) després de l’episodi d’escuma generat a la Riera Major el passat mes d’octubre provinent de les aigües residuals de l’empresa Liquats Vegetals, i que aquest organisme a fet arribar també al Consell Comarcal d’Osona  com a gestora de la depuradora municipal.

Sobre l’informe cal destacar:

  • S’han realitzat analítiques dels paràmetres més comuns a analitzar en aigües residuals, així com d’altres paràmetres no habituals però sospitosos degut a l’origen i al tipus d’afectació que patia la Riera, seleccionats a criteri dels tècnics de l’ACA.
  • Els resultats dels anàlisis indiquen que no s’incompleix cap normativa i que l’estat ecològic i biològic de la riera no se’n va ressentir. 

L’ACA resta a l’espera dels resultats d’un últim paràmetre que en cas d’estar dins normativa resoldria l’expedient obert al Consell Comarcal d’Osona sense cap tipus d’afectació, fet que es faria extensiu per aquest últim organisme a l’empresa Liquats Vegetals.

Tot i tenir la certesa que no hi hagut afectació, des de l’Ajuntament de Viladrau reiterem la nostra preocupació per l’incident i seguirem atents i en contacte amb les parts per vetllar que els protocols adaptats es mantinguin vigents.

El resultat dels informes de l’ACA i del Consell Comarcal d’Osona estan disponibles per a tots els veïns i veïnes que així ho desitgin a l’Ajuntament de Viladrau.