Projecte d'obres d'adequació, reparació i millora del carrer Carena de les Bruixes de Les Guilleries

  • Viladrau Projecte d

L’any 2011 es va redactar el PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR 1 – LES GUILLERIES, OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA, redactat per l’arquitecte Carles L. Muñoz Castellote. Es tractava d’un projecte que estava acollit al FONS PER LA REGULARITZACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS (Llei 3/2009 de 10 de març).

Els Serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Viladrau, Gerard Cabrero Jiménez, arquitecte tècnic municipal i Imma Pujol Molist, arquitecta municipal, preparen el present projecte, que suposa la FASE 1 del citat projecte global de l’any 2011; el contingut d’aquesta FASE 1 correspon a l’àmbit del carrer Carena de les Bruixes i constitueix una separata i una actualització dels documents del citat projecte global.

L’actualització correspon, bàsicament, a l’adequació del contingut del projecte a l’assessorament tècnic i econòmic de la companyia Fecsa Endesa (posterior a l’any 2011), al canvi de l’enllumenat públic del carrer, que es realitzarà mitjançant llumeneres solars, i a la necessària actualització dels preus unitaris del pressupost amb el banc de preus de referència BEDEC vigent a la data de redacció del projecte.