Projecte d'instal·lació fotovoltaixa d'autoconsum col·lectiu a Can Sià

  • Viladrau Projecte d

EL PROJECTE DEFINEIX LES CARECTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES BÀSIQUES DE LA CORRESPONENT INSTAL·LACIÓ A EFECTES DEL POSTERIOR DESENVOLUMPAMENT D'UN PROJECTE EXECUTIU O LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES AJUDES PER AL FINANÇAMENT CORRESPONENT.

Es calcula la instal·lació d’energia solar fotovoltaica per garantir la màxima producció per a l’autoconsum col·lectiu.

S'inclou la instal·lació d’un sistema d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa, amb autoconsum col·lectiu, amb els següents elements:

  • Mòduls fotovoltaics.
  • Inversors de connexió a xarxa.
  • Estructura de suport per la fixació dels mòduls a la coberta.
  • Sistema de monitoratge.
  • Proteccions elèctriques en CC i CA.
  • Cablejat elèctric.
  • Comptador d’energia elèctrica.

El mòduls fotovoltaics estaran ubicats a la coberta de l'edifici municipal situat:

Can Sià
Carrer Pare Claret, 4

Consulteu el projecte al següent enllaç.