Projecte de Portada d'Aigua Potable a la Fàbrica de Liquats Vegetals

  • Projecte de Portada d

La industra alimentària LIQUATS VEGETALS, SA, situada en el municipi de Viladrau, te la necessitat d'incrementar la seva capacitat productiva, i es planteja la construcció d'una nova nau industrial d'importants dimensions:

  • La nova nau obrador: a situar dins l'àmbit urbanitzat PA24 "Mas Sagalàs"
  • La nova nau magatzem de producte acabat: a situar dins l'àmbit PA23 "Mas Molins", objecte d'un projecte d'urbanització que s'està tramitant en aquest moments.

El Projecte de portada d'aigua potable a la fàbrica de Liquats Vegetals te per objecte definir i valorar de manera íntegre les obres d'una nova conducció d'aigua potable pels carrers del casc urbà de Viladrau que permetran garantir els cabals que necessitaria la fàbrica sense comprometre l'abastament del propi municipi.