Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball

  • Mancomunitat la Plana

Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per necessitats d’ocupació no permanent de l’Àrea de Serveis socials i ciutadania.

Bases reguladores que regeixen la convocatòria

Consultar document adjunt

Termini de presentació

20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 2 de març de 2015

Es fa constar que disposar del Permís de conduir és un requisit i per tant també caldrà acreditar-ho.

Mancomunitat La Plana
Sector El Quadro
08519 MALLA
tel. 93 812 41 67