Mesures tributàries COVID-19

  • Viladrau mesures tributàries COVID-19

Davant la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària, ocasionada pel COVID-19, i analitzada la normativa de referència, des de Xaloc, organisme on tenim delegada la gestió i recaptació de tributs, s’estan aplicant mesures per adaptar-se a la normativa, i pal·liar els impactes econòmics als ciutadans i Ajuntaments.

Al web de XALOC s’han habilitat espais per cada ajuntament que s’aniran actualitzant periòdicament amb les novetats que en l’àmbit tributari local esdevinguin de l’actual situació i la seva evolució.

Per tal que pugueu consultar com queda el calendari fiscal al nostre municipi, i tingueu sempre la informació actualitzada, us emplacem a seguir el següent enllaç

I amb la finalitat de completar la informació, podeu utilitzar el següent enllaç

Així mateix, la informació també està disponible al Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU), via telefònica al 972 900 251, o via correu electrònic a cau@xalocgirona.cat.

Per dubtes i/o informació, restem,com sempre, a la vostra disposició.