Convocatòria per la selecció d'una plaça de vigilant municipal

  • Viladrau Convocatòria per la selecció d

Oferta de feina per cobrir una plaça de vigilant municipal, en règim de funcionari per concurs-oposició, de l'Ajuntament de Viladrau.
(Consulteu les bases reguladores i la convocatòria)

TERMINI

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

  • Finalitza l'11 d'abril de 2023.

Les bases contemplen tota la documentació necessaria a presentar en la sol·licitud.