Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica del ple de l'ajuntament. El 2 de novembre de 2020

 • Ajuntament de Viladrau

Celebració telemàtica del Ple de l'Ajuntament de Viladrau a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per la COVID-19, que es durà a terme el dia 02/11/2020.

DIA: 2 de novembre de 2020
HORA: 19.00 hores
LLOC: Telemàtic
SESSIÓ: Ordinaria

PRECS I PREGUNTES: Podeu fer arribar els vostres precs i preguntes, per formular-les al ple, a comunicacio@viladrau.cat

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • DONAR COMPTE PERÍODE MIG DE PAGAMENT I EXECUCIÓ 3er TRIMESTRE 2020
 • PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ FINAL I QUOTES URBANÍSTIQUES ESTACIÓ DE BOMBEIG 
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2021 
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2020 
 • PROPOSTA APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT 2020-2023 
 • PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE REVISAT FRANGES INCENDIS 
 • PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AMB SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT 
 • DONAR COMPTE RENÚNCIA REGIDOR SR. JAUME TORDERA 
 • MOCIÓ IV-IDS SOBRE INGRÉS MÍNIM VITAL
 • PRECS I PREGUNTES

La sessió del ple la podreu seguir en directe pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Viladrau