Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 6 de març de 2023

 • Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 6 de març de 2023
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • PROPOSTA APROVACIÓ ACTES, PLE ORDINARI 09/01/2023 I PLE EXTRAORDINARI 15022023
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST I PMP 4T 2022
 • DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022
 • DONAR COMPTE FUNCIÓ INTERVENTORA ART. 15
 • PROPOSTA APROVACIÓ EXP. RECONEIXAMETN EXTRAJUDICIAL DE CREDITS
 • PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ CREDITS 2-2023
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ PROJECTE CARENA DE LES BRUIXES
 • PROPOSTA APROVACIÓ PACTE ALCALDIES 2050
 • PRECS I PREGUNTES