Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 6 de maig de 2016.

 • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 06/05/2016, a les 19.00 hores:

DIA: 6 de maig de 2016
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 • Donar compte Actes i Resolucions de l’Alcaldia.
 • Proposta adjudicació contracte de serveis per a la redacció del Pla d’Ordenació
 • Urbanística Municipal (POUM).
 • Proposta aprovació Pla econòmic financer 2016-2017.
 • Proposta aprovació pròrroga compra agregada de serveis de telecomunicacions.
 • Proposta aprovació inicial Pla intern d’igualtat.
 • Proposta aprovació inicial Reglament del Consell del Poble.
 • Moció que presenta l’equip de govern de suport a la Resolució 1/XI del Parlament
 • de Catalunya.
 • Precs i preguntes.