Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 6 de juliol de 2020

 • Ajuntament de Viladrau Ple Ordinari

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 06/07/2020.

DIA: 6 de juliol de 2020
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinaria

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l'acta anterior
 • Donar compte dels decrets d'alcaldia
 • Proposta aprovació Bases Ajudes Covid-19
 • Proposta aprovació Mesures extraordinàries COVID-19 
 • Proposta ratificació Modificació Estatuts SUMAR 
 • Proposta aprovació Projecte Urbanització Dr.ARIET 
 • Proposta aportació extra Mancomunitat
 • Proposta Modificació crèdits 3/2020
 • Donar compte execució trimestral i PMP 1er. Trimestre 2020
 • Proposta guardons Fira Castanya 2020
 • Proposta Festes Locals 2021
 • Proposta canvi de dia Ple i Comissió informativa setembre
 • MOCIO Caça 
 • MOCIO rebuig sentència exposició bandera LGBTIQ+
 • MOCIÓ sobre reducció de l’IVA
 • Proposta aprovació Ordenança àrea d’autocaravanes
 • MOCIO sobre pas de camions
 • Precs i preguntes