Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 1 de març de 2019.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 01/03/2019, a les 18:15 hores:

DIA: 1 de març de 2019
HORA: 18.15 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • PROPOSTA ACORD APROVACIÓ NOUS PLECS NETEJA 26022019
  • PROPOSTA ACORD APROVACIÓ PROJECTE AIGUATS 25022019
  • PRECS I PREGUNTES