Convocatòria de la sessió extraordinària-urgent del ple de l'ajuntament. El 27 de juliol de 2020

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària-urgnet del Ple municipal, que es durà a terme el dia 27/07/2020.

DIA: 27 de juliol de 2020
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària-Urgent

ORDRE DEL DIA

  • Ratificació urgència del ple (Art. 79 del ROFRJ)
  • Proposta acord adjudicació Llar d'Infants