Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 3 de juliol de 2023

 • Ajuntament de Viladrau

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 3 de juliol de 2023
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Extraordinària

Podeu seguir la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament EN DIRECTE al següent enllaç

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 • ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
 • CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 • CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 
 • COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 • NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE 
 • ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 • CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 • CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDIA 
 • CONEIXEMENT DE LES DELEGACIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS