Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 23 de febrer de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió estraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 23/02/2015, a les 20:00 hores.

DIA: 23 de febrer del 2015
HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ:Extraordinària

ORDRE DEL DIA

Proposta aprovació provisional Informe ambiental i Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament - àmbit del PA23 i PA24.