Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 16 d'abril de 2018.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 16/04/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 16 d'abril
HORA: 18.30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinàira

ORDRE DEL DIA

  • PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL PROJECTUAL PER A LA INTERVENCIÓ A L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA A VILADRAU I ANEXOS
  • PRECS I PREGUNTES