Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament. El 1 de juny de 2016.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 01/06/2016, a les 20.00 hores:

DIA: 1 de juny de 2016
HORA: 20.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  • Sorteig membres mesa Eleccions Generals 2016
  • Proposta aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Viladrau per al finançament i execució de les obres del Projecte "Osona, territori Camper" d'adequació d'una àrea d'autocaravanes.
  • Proposta aprovació conveni de col·laboració entre SOREA i l'Ajuntament de Viladrau per al finançament de les obres de construcció de l'ETAP, canonada de connexió entre basses i caseta de control.
  • Proposta aprovació execució de les obres de construcció de l'ETAP, canonada de connexió entre basses i caseta de control.
  • Proposta contractació servei arquitecte municipal.
  • Moció que presenta el grup municipal d'ERC de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats.
  • Precs i preguntes