Consulta de les llistes electorals a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu

  • Ajuntament de Viladrau

Per poder exercir el dret a vot en les pròximes Eleccions Municipals i Eleccions al Parlament Europeu del proper dia 26 de maig, des d'aquest dilluns 8 i fins al dilluns 15 d'abril, l'Ajuntament de Viladrau posa a disposició de la població l'exposició pública de les llistes electorals, per tal que totes les persones censades amb dret a vot puguin consultar-les i esmenar els possibles errors que hi puguin haver.

Es recomana especialment per a les persones que han canviat recentment de domicili.

Les llistes es poden consultar de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i, també, el dilluns a la tarda de 17.00 a 20.00 hores.

Al·legacions i/o modificacions

Durant aquest període es podran presentar les reclamacions que es considerin convenients a les Oficines Municipals dins l'horari establert.