Comunicat seguiment projecte captacions aigua

  • Ajuntament de Viladrau

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAA) ha comunicat a l’Ajuntament de Viladrau que inicia una nova ronda de consultes i exposició pública per avaluar l’impacte ambiental del nou projecte de l’empresa Liquats Vegetals que preveu fer 5 pous a la zona propera a la fàbrica.

El nou projecte, que ja compte amb el vist i plau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), neix a partir del requeriment de la OTAAA al projecte inicial que preveia 28 perforacions, i en el que es demanava una major concreció i execució per fases.

Així doncs, l’OTAAA ha iniciat aquest dilluns les pertinents consultes a diferents organismes i entitats, entre elles també a l’Ajuntament de Viladrau, previ a la resolució definitiva.