Com hem de gestionar els residus amb el COVID-19?

  • Viladrau Recomanacions sobre la recollida i gestió de residus municipals durant la pandèmia del covid
  • Viladrau Recomanacions sobre la recollida i gestió de residus municipals durant la pandèmia del covid

RECOMANACIONS SOBRE COM FER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DELS RESIDUS DURANT LA PANDÈMIA.

Les llars on hi viu alguna persona amb infecció de Virus COVID-19 o està en quarantena, han de seguir les següents indicacions:

  1. Dipositar tots els residus del pacient en una bossa de plàstic dins un cubell, preferiblement amb tapa i pedal, a l’habitació
  2. Tancar la bossa i dipositeu-la dins una altra bossa juntament amb els guants i la mascareta del cuidador o cuidadora.
  3. Un cop tancada la segona bossa, dipositar-la dins de la bossa corresponent a la fracció RESTA del domicili.
  4. Dipositar la bossa RESTA directament al carrer, davant de la façana, preferiblement dins un cubell identificat, només el dia de la recollida de resta. Està totalment prohibit dipositar la bossa als contenidors o cubells de qualsevol de les fraccions de recollida selectiva o abandonar-la a la via pública.

A les llars sense positius per COVID-19 cal separar tots els residus tal com es fa habitualment: orgànica, vidre, reciclables (paper, cartró i envasos lleugers) i resta. I treure’ls el dia que marca el setmanari de recollida de cada municipi.

Mesures d’higiene i seguretat per la recollida porta a porta

Per la seguretat de tothom cal que, un cop recollits els residus, entreu els cubells amb la màxima celeritat i mantenir la màxima higiene en els cubells. Netejar la superfície i la nansa dels cubells cada vegada que els entreu del carrer a casa amb aigua i sabó o amb un desinfectant domèstic (1 part de lleixiu per 50 d'aigua).

Un cop desinfectat el cubell, guardar-lo en un espai obert i ventilat (balcó, jardí, etc.) i realitzar una neteja completa de mans. També és recomanable treure el cubell amb guants o amb un mocador de paper, per evitar el contacte directe.

D’aquesta manera, es protegeix tant la gent que és a casa seva com el personal que fa la recollida porta a porta.

Ajudar a minimitzar la propagació del virus és responsabilitat de tothom.

Gràcies per la vostra col·laboració!