Avanç del nou POUM de Viladrau

  • Viladrau POUM Viladrau

L’AJUNTAMENT DE VILADRAU APROVA LA PUBLICACIÓ DELS TREBALLS D’AVANÇ DEL NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.
AMB LA PUBLICACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM, CONTINUA LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA!

El passat divendres 3 de març, el plenari de l’Ajuntament de Viladrau, en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat la publicació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladrau (POUM d’ara en endavant), un document que estableix els criteris i objectius generals del nou instrument de planejament que s’està elaborant i que s’acompanya d’altra documentació complementaria per a la seva tramitació.

Tenint en compte que els treballs d’Avanç no detallen una proposta tancada sinó que s’hi esbossen les principals línies estratègiques d’ordenació del territori, ara és un moment idoni per a que la ciutadania expressi les seves opinions i suggeriments per tal que l’equip redactor ho pugui prendre en consideració a l’hora de concretar les propostes del POUM.

Amb l’acord de publicació de l’Avanç del POUM, s’inicia un període de consulta ciutadana de dos mesos, durant el qual la documentació de l’Avanç restarà a disposició del públic interessat. Ara per ara, la documentació ja està disponible en format digital a la web del POUM (seguint aquest enllaç) i la propera setmana s’obrirà una exposició, al mateix Ajuntament de Viladrau, on es podrà consultar en format físic. Properament, a l’agenda de la web del POUM, s’informarà dels horaris d’obertura d'aquesta exposició.

Els suggeriments que es derivin d’aquest període de consulta es podran presentar presencialment a l’Ajuntament o a través del formulari habilitat en la mateixa pàgina web del POUM. A més a més, es podran fer arribar les opinions de manera directa a l'equip redactor del POUM, ja que aquest es posarà a disposició dels veïns i veïnes de Viladrau dos dies per setmana per atendre qualsevol dubte de manera personalitzada. Per a aquestes trobades, caldrà concertar cita de manera prèvia a l’Ajuntament de Viladrau.

Presenteu els vostres suggeriments.

Des de l’Ajuntament de Viladrau s’anima a tots els viladrauencs i viladrauenques a continuar prenent part activa en l’elaboració del nou POUM de Viladrau, l’instrument que ha de definir el futur urbanístic del municipi en els propers 20 anys.

ENTRE TOTS DIBUIXEM VILADRAU!

Més informació:
www.poumvilarau.cat