Aprovació inicial del POUM de Viladrau

  • Aprovació inicial del POUM de Viladrau

S’HA APROVAT INICIALMENT EL POUM DE VILADRAU. EL PLE DE L’AJUNTAMENT HA APROVAT LA PROPOSTA DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE VILADRAU

El passat dilluns 11 de juny de 2018, en sessió extraordinària, el Ple de l’Ajuntament de Viladrau va acordar l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM d’ara en endavant), amb 5 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció. 

La documentació de l’aprovació inicial parteix de l’avanç del POUM que es va aprovar fa més d’un any, el 3 de març de 2017, i conforma la concreció de l’alternativa seleccionada. És a dir, s’han definit i detallat les línies estratègiques que s’havien plantejat en la fase anterior de la tramitació del POUM. El POUM aprovat inicialment consta d’una Memòria informativa i d’ordenació, on es desenvolupa la proposta, i d’un seguit de documents i annexos que aborden aspectes específics sobre els que incideix el POUM (avaluació ambiental, mobilitat generada, risc d’inundabilitat,...). 

A partir d’aquí, s’inicia un període legalment reconegut de participació ciutadana, l’anomenada exposició pública del POUM. Pel moment, s’ha penjat, en format digital, tota la documentació del POUM aprovat per tal que tothom qui estigui interessat pugui consultar-la: només cal dirigir-se a l’apartat de Documentació de la web del POUM de Viladrau. 

A més a més, aquest dijous dia 28 de juny tindrà lloc una sessió de participació en què es presentarà el POUM aprovat inicialment, s’inaugurarà l’exposició habilitada a la mateixa Sala de Plens i es donaran a conèixer les eines disponibles per informar-se i opinar al respecte de la documentació aprovada. La sessió serà dijous 28 de juny a les 19h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Viladrau.

A banda, amb la web del POUM de Viladrau podreu estar al cas de totes les notícies i novetats en relació al POUM.

Des de l’Ajuntament de Viladrau s’anima a tots els viladrauencs i viladrauenques a continuar prenent part activa en l’elaboració del nou POUM de Viladrau, l’instrument que ha de definir el futur urbanístic del municipi en els propers 20 anys.

ENTRE TOTS DIBUIXEM VILADRAU!

Més informació i documentació:
www.poumvilarau.cat