Polèmiques referents a la fàbrica Liquats Vegetals de Viladrau

  • Ajuntament de Viladrau

DURANT ELS ÚLTIMS DIES A VILADRAU I A LES XARXES SOCIALS S'HAN GENERAT POLÈMIQUES AL VOLTANT DE LA FÀBRICA DE LIQUATS VEGETALS. ESPECIALMENT REFERENT A 2 GRANS EIXOS: EL SOROLL I L'AIGUA. EN AQUEST SENTIT L'AJUNTAMENT DE VILADRAU VOL COMUNICAR EL SEGÜENT.

Referent al soroll:

  • Tenim constància de les queixes dels veïns més afectats i des de l’Ajuntament, (tot i que no es superen els llindars legals) entenem el problema i creiem que s’ha de resoldre.
  • Ens consta que representants de Liquats Vegetals s’han reunit amb veïns afectats.
  • La direcció de Liquats Vegetals, ens ha comunicat que ha iniciat actuacions per a mitigar el problema.
  • Des de l’Ajuntament continuarem atents perquè la problemàtica quedi resolta en terminis raonables pels veïns.

Referent a l’aigua:

  • Des de l’Ajuntament, hem seguit avançant intensament en el full de ruta que vàrem presentar a l’última taula de l’aigua. És a dir, reconstrucció dels aiguaneixos per a l’optimització dels recursos hídrics i estudi d’un pou auxiliar a la Bassa de Puigdot en substitució del que hi havia previst al Castanyer de les 9 Branques.
  • L’Ajuntament de Viladrau, a hores d’ara, no té en l’horitzó d’aquesta legislatura cap altre projecte que es mogui del que ja s’ha descrit.
  • Altres projectes sobre els quals s’ha polemitzat els últims dies, en cap cas, tenen l’aprovació d’instàncies superiors a les d’aquest Ajuntament, com ara ACA o OTAA. Seguirem atents al que dictamini.
  • L’equip de govern actual, va ser el que va convocar per primer cop la taula de l’aigua, demostrant clara voluntat de transparència. S’estan organitzant una jornada temàtica sobre l’aigua dins el marc de la Setmana de la Natura (4-11 octubre) de caràcter tècnic i informatiu. Properament es convocaran.

Per últim, volem expressar el nostre malestar per la situació que s’ha generat, la qual creiem que és del tot interessada. S’ha buscat intencionadament desinformar via xarxes socials.

Som conscients que totes les activitats econòmiques, generen cert grau de conflicte i s’ha de treballar per encaixar-les el millor possible amb el territori. Liquats Vegetals també aporta llocs de treball i una important sustentació per a diferents empreses locals de molts sectors.

Des de l’Ajuntament volem treballar per a conservar l’activitat econòmica al municipi, però sempre amb els mínims perjudicis per la població.