L’Ajuntament de Viladrau ha resultat beneficiària de la subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

  • L’Ajuntament de Viladrau ha resultat beneficiària de la subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

L’Ajuntament de Viladrau ha obtingut una subvenció de 39.900 euros pel desenvolupament del projecte “Millora dels serveis municipals de Viladrau” presentat a la convocatòria de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Els beneficiaris d’aquesta subvenció són els municipis amb població inferior a 2.000 habitants. El projecte de Viladrau ha estat el cinquè millor puntuat de Catalunya, obtenint la subvenció màxima per ens atorgada en aquesta convocatòria.