Convocatòria de moció de censura del 10 d'octubre de 2019

  • Ajuntament de Viladrau

En data 26 de setembre de 2019 s’ha presentat en el Registre de l’Ajuntament proposta de moció de censura a l’Alcaldessa Margarida Feliu Portabella.

D’acord amb el que disposa l’article 197.1 c) de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, ha quedat automàticament convocat el Ple de la Corporació, als efectes de procedir a la seva votaci pel:

DIA: 10 d'octubre de 2019
HORA: 12.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Moció de censura