El vostre gos i els ramats al Montseny

  • Viladrau "El vostre gos i els ramats al Montseny"

L’ACTIVITAT RAMADERA ALS ESPAIS NATURALS ÉS MOLT IMPORTANT PER AL MANTENIMENT DELS ESPAIS OBERTS I DE LA BIODIVERSITAT A LES ZONES DE MUNTANYA
Consells per als visitants i normativa

Al Montseny, i de manera important al pla de la Calma, s’han perdut molts ramats en les darreres dècades. Les dificultats econòmiques i de gestió fan difícil la supervivència de la feina dels pastors que, des de fa segles, han configurat aquest paisatge que suposa una activitat fonamental per mantenir el teixit econòmic i social del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. També és una eina que ajuda, de manera natural, a les mesures de prevenció d’incendis.

La presència de gossos deslligats és incompatible amb l’activitat ramadera, per la molèstia que suposa per al bestiar i pels possibles danys i perjudicis que pot provocar.

Per això, en la vostra visita al parc cal que:

  • Porteu el gos lligat a les zones de pastura. Els gossos deslligats poden espantar els ramats i causar-los danys.
  • No portar el gos lligat pot constituir una infracció administrativa susceptible de ser sancionada, segons les ordenances municipals de què disposen diversos municipis del parc.
  • Estan exempts d’aquesta prohibició els gossos dels pastors, que cuiden i vigilen els ramats.
  • La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil.