Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament. El 29 de juliol de 2019.

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29/07/2019.

DIA: 29 de juliol de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • PROPOSTA ACORD MODIFICACIÓ DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ ALCALDIA
  • PROPOSTA ACORD RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DELS DIES 14 I 15 D'OCTUBRE DE 2018
  • PROPOSTA ACORD ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DELS DIES 14 I 15 D'OCTUBRE DE 2018
  • PROPOSTA ACORD SOBRE SUGGERIMENTS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES D'EXECUCIÓ D'UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
  • PROPOSTA ACORD SOBRE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 201/2019, DEL TCC ADJUDICACIÓ ESPAI MONTSENY
  • PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2018
  • PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2020
  • PRECS I PREGUNTES