Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 4 de novembre de 2019

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 04/11/2019.

DIA: 4 de novembre de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinaria

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ ACTES ANTERIORS PO_16092019, PE_10102019, PEU_16102019 I PE_21102019
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A 2020
  • MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIVISME
  • APROVACIÓ CONVENI CCOSONA FEDER
  • ADJUDICACIÓ SERVEI ESPAI MONTSENY
  • PRECS I PREGUNTES