Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 21 d'octubre de 2019

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 21/10/2019.

DIA: 21 d'octubre de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinaria

ORDRE DEL DIA

 • SORTEIG MEMBRES MESA
 • PROPOSTA ACORD CARTIPÀS
 • PROPOSTA ACROD NOMENAMENT REPRESENTANT MANCO
 • PROPOSTA ACORD REPRESENTANT ADF
 • REPRESENTANT JUNTA DE COMPENSACIÓ GUILLERIES II SECTOR
 • PROPOSTA ACORD REPRESENTANT A SUMAR
 • PROPOSTA ACORD REPRESENTANT CENTRE SERVEIS
 • PROPOSTA ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT OSONA TURISME
 • PROPOSTA ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT CONSELL ESPORTIU
 • NOMENAMENT REPRESENTANT DIPSALUT
 • PROPOSTA ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT ESCOLA BRESSOL I ZER
 • PROPOSTA ACORD RETRIBUCIONS ORGANS
 • PROPOSTA ACORD CASTANYA I PELLÓ FIRA
 • PRECS I PREGUNTES