Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 2 de març de 2018.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 02/03/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 2 de març de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PO 19/01/2018 I PE 08/02/2018
  • DONAR COMPTE ACTIVITAT I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
  • PROPOSTA EXECUCIÓ OBRES DIPÒSIT AIGUA POTABLE
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ESTABLIMENT DEL SERVEI I ORDENANÇA REGULADROA D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ I DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU LA LLEI 5/2003 DE 22 D'ABRIL I LES SEVES MODIFICACIONS
  • PROPOSTA FESTES LOCALS 2019
  • MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
  • MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜISTICA
  • PRECS I PREGUNTES