Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament. El 8 de juliol de 2019.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 08/07/2019, a les 19.00 hores:

DIA: 8 de juliol de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'AJUNTAMENT
  • PRECS I PREGUNTES