Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 25 d'octubre de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25/10/2017, a les 19:00 hores:

DIA: 25 d'octubre de 2017
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extrardinàira

ORDRE DEL DIA

  • RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
  • MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA
  • MOCIÓ LLIBERTAT JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART
  • MOCIÓ CONDEMNA VIOLÈNCIA 1 D'OCTUBRE DE 2017
  • PRECS I PREGUNTES