Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 21 de juliol de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 21/07/2017, a les 17:00 hores:

DIA: 21 de juliol de 2017
HORA: 17.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinàira

ORDRE DEL DIA

  • PROPOSTA APROVACIÓ REPLANTEIG FINQUES 10 I 11 DE LA UA 1 PASSEIG DE LES DELICIES
  • PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTES DE REFORMA INTERIOR PARCIAL DE LA PB AJUNTAMENT PER ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES
  • PRECS I PREGUNTES