Associació de Dones de Viladrau

  • reunió de la junta directiva
  • Recaptació per a Somalia
  • Dinar de la fundació llars de l
C/ Migdia, 1
17406 Viladrau
93 884 91 03
690 117 563

Facilitar la relació i la comunicació entre les dones de Viladrau.

Treballar per a la repulsió de la violència de gènere física o psicològica.

Celebrar les diverses diades internacionals de la dona.

Promoure i realitzar diferents activitats culturals, formatives o lúdiques.

Participar o col·laborar en festivitats i actes del poble de Viladrau.