• Pati Escola Bressol Les Paitides
  • Nens en rotllana
  • mans i flors
  • mans amb tió
  • pinyes, fusta, cloises i pedres
  • Mans i pasta
  • pintura
  • mans amb planta
  • joc montat amb nenes
Carrer Migdia, 1 Baixos
17406 Viladrau
93 884 80 62

L’Escola Bressol “Les Paitides” és un centre públic (municipal) adreçat als nens i nenes de 0 a 3 anys.

La nostra llar d’infants és considerada una escola rural degut a les seves característiques i el seu entorn.

Respon a un plantejament educatiu en funció de les necessitats dels infants d’aquestes edats. Alhora és un espai on l’infant estableix el primer vincle amb el món fora de la família, on creix, on madura, on se l’estima i se’l valora pel que és.

Les noves experiències, l’experimentació i la descoberta de materials serà la principal metodologia d’aprenentatge que potenciarà la seva curiositat i les ganes de saber, sempre d’una manera lúdica i significativa.

“Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, poden canviar el món” (Proverbi africà)