• Façana i pati de l
  • Façana escola els Castanyers
  • Interior escola els Castanyers
Passatge Pomaret, s/n
17406 Viladrau
93 884 80 87

L’Escola d’Educació Infantil i Primària Els Castanyers és una petita escola rural, cíclica, que pertany a la ZER Guilleries. Al voltant de 80 alumnes matriculats.

Entenem l’escola com un lloc d’interrelació entre alumnes, mestres, pares i entitats de l’entorn.
Pretenem desenvolupar el potencial que té l’alumne/a, ajudant-lo a acceptar la pròpia realitat per tal que sigui capaç d’adaptar-se al món d’avui amb una actitud crítica i tolerant.

L’Escola opta per una línia de treball oberta i respectuosa amb el medi que tingui en compte els interessos, la motivació, l’activitat i la participació dels alumnes per tal d’aconseguir un aprenentatge significatiu i funcional que asseguri l’educació integral de l’alumne/a. Partint de les necessitats i capacitats de cada alumne/a s’apliquen opcions metodològiques diverses: tallers, agrupaments flexibles, treball individualitzat i reforços en petit grup, racons i aplicacions de les noves tecnologies, etc.

El treball de les diferents àrees es veu completat per:

  • Celebració de les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Festa de l’arbre...)
  • Trobades i intercanvi amb l’altra escola de la ZER.
  • Colònies i sortides diverses.
  • Adhesió Escoles Verdes: Projecte d’Innovació Educativa d’Educació Ambiental, Projecte Rius.
  • Projecte Comenius
  • Projecte Montseny a l’escola.
  • PELE (els alumnes de Cicle Superior fan educació visual i plàstica en anglès)
  • Projecte ARCE