XXXIX Premi Montseny Certamen Poètic 2021

  • XXXIX Premi Montseny Certamen Poètic 2021

Enguany farà trenta-nou anys del primer PREMI MONSTSENY, certamen iniciat aquell ja llunyà 15 d'agost de 1983. Durant tot aquest temps el Montseny ha esta present any rere any en les obres presentades com a símbol de fermesa i de continuïtat.

Això no obstant, l'Associació d'Amics del Montseny va creure (l'any 1997) que fóra bo que s'ampliés la temàtica, fins llavors unitària, a qualsevol altre qüestió. O sigui, de tema lliure. El Montseny estendria així la seva grandària a tota mena de motius, montsenyencs o no.

Aquest esperit és recollit, naturalment, en aquestes bases: