Viladrau es suma al Dia Internacional de la Dona

  • Viladrau Dia Internacional de la Dona

El Ple Ordinari de l'Ajuntament de Viladrau celebrat el 4 de març de 2016 s'aprova la MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, amb els següents acords:

ACORDS

  • Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau a la declaració institucional del Govern de la Generalitat pel Dia Internacional de les Dones.
  • Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones, a les associacions locals de defensa de la igualtat de gènere i als mitjans de comunicació municipals.