Vídeo divulgatiu dels materials reciclables

El reportatge explica el funcionament de la planta de triatge de la Mancomunitat La Plana en 6 minuts.

L’àrea de medi ambient de la Mancomunitat La Plana, gràcies a una subvenció d’ECOEMBES, ha actualitzat el reportatge sobre el funcionament de la seva planta de triatge de materials reciclables.

Aquest reportatge, que forma part del material educatiu del que disposa la Mancomunitat La Plana, està pensat per a qualsevol públic i per tant és molt visual i entenedor.

Al llarg de 6 minuts ens explica el cicle dels materials reciclables des de que els separem a casa, els recull el servei d’escombraries i els porta a la planta de triatge, fins que els seleccionen manualment i se’ls emporten els gestors autoritzats per fer-ne nous materials.

És una eina molt útil per seguir treballant amb els escolars i els grups que visiten les instal•lacions de tractament i gestió de residus de la Mancomunitat,  així com amb la població en general ja que s’utilitza per a activitats i jornades que s’organitzen als diversos municipis.

L’objectiu final és millorar la recollida selectiva dels materials reciclables tot disminuint-ne els impropis (materials no reciclables) i d’aquesta manera millorar també les condicions de treball del personal que fa la tria dels materials manualment.

S’ha tornat a fer aquest reportatge per tal d’adequar-lo a les millores que durant aquests últims anys s’han fet a les instal•lacions de triatge com una primera cabina de preselecció de voluminosos, cartró i film industrial, la col•locació d’un obre-bosses i un detector de Focoult per les llaunes d’alumini.

D’aquesta manera es pot educar i sensibilitzar sobre la problemàtica dels residus i sobre perquè hem de separar i reciclar bé des de casa.

Reportatge