Subvenció per la instal·lació de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable

  • Ajuntament de Viladrau

L’Agencia Catalana de l’Aigua ha resolt, en data 3 de novembre, atorgar una subvenció de 380.145,60 € per poder afrontar la financiació del projecte de nova instal·lació de l’Estació de Tracatament d’Aigua Potable que requereix el municipi. Una excel·lent notícia que cobreix el 64,06 % del cost de les obres que necessitem realitzar de manera urgent.

L’Ajuntament segueix treballant per aconseguir que el cost total d’aquesta esperada nova instal·lació, que ha de millorar la salut pública del servei d’aigua potable, no repercuteixi en cap tipus d’augment en el rebut de l’aigua que paguen els veïns/es.