SOREA passa a ser Agbar

A partir de l'1 de gener de 2021, els serveis que fins ara prestava SOREA passen a ser gestinoats per Agbar, subrogant-se Agbar en la posició de SOREA com a nou gestor del servei. Aquest canvi no suposa cap modificació en la prestació del servei, de forma que es manté el contracte que vas subscriure amb SOREA, que conserva els seus termes i les seves condicions.

Agbar és una marca associada a qualitat i excel·lència en l’àmbit dels serveis del cicle integral de l’aigua i aporta una experiència de més de 150 anys en la gestió dels recursos hídrics.

Per poder dirigir-te a Agbar, ho podràs seguir fent a través dels mateixos canals d'atènció telefònica:

Atenció comercial  934 953 540
Reclamacions  900 405 070
Avaries  900 304 070
Lectures  900 816 101

Les seves oficines d’atenció també segueixen obertes per atendre amb cita prèvia. Ara bé, la pàgina web de la companyia passa a ser www.agbarclients.cat. I també els pots trobar al perfil de Twitter @agbarclients.