Segona convocatòria del programa Imserso 2023-2024

  • Segona convocatòria del programa Imserso 2023-2024

S'HA OBERT UNA NOVA CONVOCATÒRIA FINS A FINALS D'ANY PER A PERSONES QUE REUNEIXIN ELS REQUISITS.

L’objectiu del programa és millorar la qualitat de vida a les persones afavorint les estades turístiques per prevenir situacions de dependència i contribuir a la millora de la salut, tant física com emocional. Al mateix temps, es promou el manteniment de l’ocupació i l’activitat econòmica pal·liant les conseqüències de l’estacionalitat en el sector turístic.

La Mancomunitat torna a assessorar i facilitar la inscripció al programa de turisme de l’Imserso fins a finals d’any. Podeu consultar els requisits per: