Resultat final de les proves de selecció d'una plaça de vigilant municipal

  • Resultat final de les proves de selecció d

Es fan públics els resultats definitius dels aspirants que s’han presentat al procés selectiu i que són:

Número DNI Proves físiques Test Pràctic Psicotècnic RESULTAT
0837 ...0588... 5,50 9,35 7,40 APTE 22,25
0818 ...3030... 6,25 5,05 6,00 NO APTE  
0959 ...9285... 5,25 6,45 7,50 NP  
0947 ...5988... 6,50 4,00 - -  
1022 ...6330... 5,00 4,65 - -  

Havent-se valorat els mèrits del concurs, la puntuació final de l’únic aspirant que ha superat les proves és:

Número DNI OPOSICIÓ CONCURS TOTAL
0837 ...0588... 22,25 1,50 23.75

D’acord amb el resultat el tribunal proposa a l’Alcaldia el nomenament de funcionari en practiques a l’aspirant classificat.