Resultat de la votació per escollir el nom pel nou espai de Coworking

  • Viladrau Resultat de la votació per escollir el nom pel nou espai de Coworking

UN COP FINALITZAT EL PERÍODE DE VOTACIÓ I REALITZADA LA VALIDACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DELS VOTS REGISTRATS A TRAVÉS DEL FORMULARI EN LÍNIA I ELS DIPOSITATS A LA BUSTÍA UBICADA AL MATEIX ESPAI DE COWORKING

El període de votació, que era del 8 al 14 de novembre, s'han obitingut un total de 82 volts amb el resultat següent:

PROPOSTA NOM VOTS %
COWORKING EL TORRENT 20 24,4%
COWORKING EL RUSC 19 23,2%
COWORKING EL FRANCESC DE FEBRER I D'ARMENTERES 14 17,1%
COWORKING EL FORMIGUER 10 12,2%
COWORKING LA TERANYINA 8 9,8%
COWORKING VILADRAU 6 7,3%
COWORKING EL TORRENT D'IDEES 5 6,1%
COWORKING LA TAULA DE NOU 2 2,4%
COWORKING KOWORK VILADRAU 2 2,4%
COWORKING EL DESPATX 2  2,4%
COWORKING TINI
(treballs inquietuds necessitats innovacions)
1 1,2%
COWORKING VI-WORK-IN 1 1,2%
COWORKING ESPAI PER FLUIR 1 1,2%
COWORKING THE BIG DESK VILADRAU 1 1,2%
COWORKING EL SAMANIAT 0 0%

(Només s'ha comptabilitzat un vot per persona. Les respostes multiples d'un sol usuari no s'han comtabilitzat)