Resolta la problemàtica de la visualització del senyal de televisió

  • Informació Ajuntament de Viladrau

Tot indica que la incidència de la mala recepció del senyal de televisió en moltes llars del municipi ha quedat resolta.

En un principi els serveis tècnics de les infraestructures de comunicacions apuntaven que la causa de la mala visualització dels canals de televisió era deguda per l’entrada en servei del 4G en la banda ampla de 800MHz. Després de diverses comprovacions, s’ha vist que aquesta no era la causa i s’ha pogut resoldre la incidència.

En cas que algun veí encara no rebi correctament el senyal de televisió ho pot resoldre fent una nova cerca de canals, i si el problema persisteix, pot contactar amb l’Ajuntament.