Relació provisional d’admesos i exclosos per a la contractació laboral temporal de tres joves dins el marc "Projecte formatiu Estiu Jove 2021"

  • Viladrau Relació provisional d’admesos i exclosos per a la contractació laboral temporal de tres joves dins el marc "Projecte formatiu Estiu Jove 2021"

Un cop expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió al procés de selecció per a la contractació de personal laboral temporal dels tres joves en el marc del "Projecte formatiu Estiu Jove" la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos són:

ADMESOS

INICIALS DNI
1 ANP ....027C
2 ARR ....728D
3 BSC ....647P
4 MGS ....908F

EXCLOSOS

1. NO N'HI HA CAP

Els aspirants admesos són convocats els dies i hores indicats per al desenvolupament de les següents proves:

Prova: Entrevista
Dia: 21 de juny de 2021
Hora: L'hora comunicada i acordada amb cada entrevistat/da
Lloc: Ajuntament de Viladrau - Sala de Plens