Punt de votació per les Eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024

  • Viladrau Punt de votació per les Eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024
  • Viladrau Punt de votació per les Eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024
  • Viladrau Punt de votació per les Eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024

PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU D'AQUEST PROPER DIUMENGE 9 DE JUNY TOTS ELS ELECTORS I ELECTORES PODRAN EXERCIR EL SEU DRET A VOT A LA MATEIXA UBICACIÓ QUE LES PASSADES ELECCIONS. PER AQUESTES ELECCIONS I PER LES VINENT SEGUIREM TENIN DUES MESES ELECTORALS.

Aquesta nova jornada electoral, en aquest cas les Eleccions al Parlament Europeu, les meses electorals estaran ubicades al Centre de Serveis per a Gent Gran (Carrer Balcells i Morató, 1). Les persones votaran a la mesa que li correspongui segons la primera lletra del cognom:

  • Mesa A: De la "A" a la "L"
  • Mesa B: De la "M" a la "Z"

Com sempre, el local electoral obrirà les portes a les 9.00 hores i la votació acaba  a les 20.00 hores, quan la presidència de la mesa anuncia el final de la votació.

Recordem que per poder exercir el dret a vot cal estar inscrit al cens electoral i identificar-se amb algun dels següents documents:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Passaport
  • Permís conduir, on consti la fotografia del titular. Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea, si en disposen.

Els documents poden estar caducats, però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.