Punt de votació per les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

  • Viladrau Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024
  • Viladrau Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024
  • Viladrau Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA D'AQUEST PROPER DIUMENGE 12 DE MAIG TOTS ELS ELECTORS I ELECTORES PODRAN EXERCIR EL SEU DRET A VOT A LA MATEIXA UBICACIÓ QUE LES PASSADES ELECCIONS. PER AQUESTES ELECCIONS I PER LES VINENT SEGUIREM TENIN DUES MESES ELECTORALS.

Aquesta nova jornada electoral, en aquest cas les Eleccions al Parlament de Catalunya, les meses electorals estaran ubicades al Centre de Serveis per a Gent Gran (Carrer Balcells i Morató, 1). Les persones votaran a la mesa que li correspongui segons la primera lletra del cognom:

  • Mesa A: De la "A" a la "L"
  • Mesa B: De la "M" a la "Z"

Com sempre, el local electoral obrirà les portes a les 9.00 hores i la votació acaba  a les 20.00 hores, quan la presidència de la mesa anuncia el final de la votació.

Recordem que per poder exercir el dret a vot cal estar inscrit al cens electoral i identificar-se amb algun dels següents documents:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Passaport
  • Permís conduir, on consti la fotografia del titular. Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea, si en disposen.

Els documents poden estar caducats, però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.